FAQ

RODO

W związku z wejściem nowego rozporządzenia UE dotyczącego danych osobowych o nazwie RODO, poniżej znajdziecie Państwo wszystkie informacje o rozporządzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych.

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy
od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Przypominamy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników strony www.villemoart.com jest firma: VILLEMO ART Barbara Malczewska z siedzibą: 46-030 Stare Budkowice, ulica Oleska 28, numer NIP: 754-248-99-52 i REGON: 160075181

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:
- listownie: VILLEMO ART Barbara Malczewska, ulica Oleska 28, 46-030 Stare Budkowice
- e-mailem na adres: info@villemoart.com
- korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.villemoart.com/kontakt
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH
Dane Klientów gromadzimy tylko wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta.
Podczas zakładania konta wymagamy tylko podstawowych danych takich jak:
- Nazwa, adres firmy oraz NIP
- Imię i nazwisko
- Adres zamieszkania
- Adres e-mail
- Numer telefonu (nieobowiązkowo)
Są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia (umowy kupna-sprzedaży), czyli skompletowania oraz jego wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W celu wykonania umowy sklep VillemoArt musi przekazać Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej dane osobowe Klienta, a także udostępnić je podmiotom wykonującym usługi księgowe. Dane są również zapisywane w celach statystycznych oraz marketingowych sklepu www.villemoart.com.

Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami.

Po wykonaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone.
Mamy obowiązek przetrzymania tylko tych danych, które określone są w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości. Po określonym ustawą czasie dane te zostaną usunięte.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Dane klientów w ramach strony www.villemoart.com przetwarzamy samodzielnie.
Jeżeli dokonują Państwo zakupów w sklepie internetowym, dane przekazujemy – w zależności od wybranej przez Państwa opcji przesyłki – Poczcie Polskiej lub kurierom realizującym dostawy ze sklepu www.villemoart.com
Państwa dane są także przekazywane podmiotom trzecim, ale tylko tym, które związane są z bezpośrednio z dotrzymaniem przez nas obowiązków księgowych i podatkowych.

Dane dostępowe i hosting
Na naszą stronę internetową można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. Podczas logowania serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są wykorzystywane tylko w celu prawidłowego działania naszej witryny. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
Usługi hostingowe
Hosting i prezentację strony zapewnia nam zewnętrzny usługodawcą, a wszystkie dane wymagane do prawidłowego korzystania strony lub przekazywanie w formularzach kontaktowych są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• przeniesienie danych,
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail: info@villemoart.com

UWAGA!
Nie jesteśmy w stanie zweryfikować danych personalnych klientów dotyczących ich wieku (nie zbieramy takich informacji), więc nie ponosimy odpowiedzialności za transakcje dokonywane przez osoby nieletnie.
W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt.